CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại cơ sở tượng đá mỹ nghệ Tiệm Phạm, chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

Truy cập website của chúng tôi.

Mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các kênh khác.

Loại Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây:

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ email.
 • Số điện thoại.
 • Địa chỉ.
 • Thông tin thanh toán.
 • Thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua sắm.
 • Các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.
 • Xử lý các đơn hàng và thanh toán của bạn.
 • Gửi các thông tin khuyến mãi và cập nhật cho bạn.
 • Hỗ trợ khách hàng và giải đáp các thắc mắc của bạn.
 • Phân tích hành vi khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác trừ khi:

 • Bạn đồng ý cho chúng tôi chia sẻ.
 • Chúng tôi buộc phải chia sẻ theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại.

Quyền Của Bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn.
 • Sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Gửi khiếu nại về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô 101 Lương Đắc Bằng, Hòa Hải, Ngủ Hành Sơn, Đà Nẵng

Hotline/Zalo: 077.4444.005
Email: tiemdamynghe@gmail.com
Website: tiemdamynghe.com
Facebook: https://www.facebook.com/tuongdamynghetiempham